Příručka posádky

Chcete se zúčastnit 8. Czech New Energies Rallye 2019 a nevíte, jak soutěž probíhá a co vás vlastně čeká? Připravili jsme pro vás následující slovník pojmů, kde se vám jednoduchou formou snažíme vysvětlit to nejdůležitější.

Níže uvedené informace slouží pouze k lepšímu pochopení průběhu soutěže. V žádném případě nenahrazují kompletní znění Mezinárodních sportovních řádů FIA, sportovních a technických předpisů pro E-Rally Regularity Cup a E-Rally Energy Consumption Cup, Standardních propozic pro rally AS AČR ani zvláštních ustanovení soutěže. Všechny tyto dokumenty najdete v rubrice PROPOZICE.

RALLYE PRAVIDELNOSTI

Princip

Principem rallye pravidelnosti (regularity rally) je přesné dodržování organizátorem stanoveného rychlostního průměru na trase měřených testů, takzvaných zkoušek pravidelnosti (RS). Nezáleží na tom, kdo daným úsekem projede co nejrychleji. Czech New Energies Rallye se jede na komunikacích otevřených pro veřejný provoz bez uzavírek, s výjimkou divácké zkoušky v areálu Výstaviště České Budějovice. Povinností posádky je dodržování veškerých pravidel silničního provozu – průměrná rychlost na trati RS nikdy nepřesáhne maximální hodnotu 50 km/h.

Hodnocení

Na trati všech RS je pro posádky neznámý počet míst, kde probíhá tajné (neviditelné) měření času. Měřící body nejsou umístěny v obcích označených dopravní značkou ani minimálně 500 metrů za nimi. To proto, aby v obydlených lokalitách nebylo nutné dohánět případné ztráty. Klíčem k určení pořadí po projetí cílem zkoušky je součet získaných trestných bodů. Odchylka 1 desetiny sekundy od ideálního času v každém měřeném místě (cíl testu nemusí být měřený) znamená penalizaci 1 trestný bod. Kdo má v součtu na svém kontě bodů nejméně, a to včetně případných dalších penalizací, vyhrává.

Od roku 2019 bude v rámci Czech New Energies Rallye, konkrétně v průběhu celé druhé etapy a první sekce třetí etapy, nově měřena také spotřeba. Při výpočtu indexu určujícího konečné pořadí v rámci hodnocení FIA E-Rally Energy Consumption Cupu se bude pracovat s nominální teoretickou kapacitou baterie vozu, množstvím odebrané a spotřebované elektřiny a případnými penalizacemi.

Časomíra

Oficiálním časem soutěže je astronomický čas dostupný online na internetových stránkách www.time.is. Posádkám doporučujeme, aby měly čas na svých zařízeních ve vlastním zájmu synchronizovaný. Měření času na trase zkoušek pravidelnosti probíhá v každém soutěžním vozidle dvěma speciálními GPS jednotkami od španělské firmy ANUBE Sport (www.anube.es), umístěnými v pravém dolním rohu předního a zadního skla vozidla.

PRŮBĚH SOUTĚŽE

Časová kontrola

Každá posádka musí během soutěže striktně dodržovat časový harmonogram. Zápis času probíhá do jízdního výkazu časoměřičem ve stanovišti časové kontroly (TC). Každá TC má svou oblast viditelně vymezenou panely – začátek je označen žlutým návěstím a konec třemi příčnými pruhy. Do oblasti kontroly smí posádka vjet nejdříve v průběhu minuty předcházející jejímu ideálnímu času. Pokud je ideální čas příjezdu do TC například 11:34, posádka může vjet do zóny nejdříve v 11:33:00 a jízdní výkaz předloží časoměřiči v rozmezí 11:34:00 až 11:34:59. Předčasné a pozdní příjezdy jsou penalizovány, maximální zpoždění v časové kontrole je 30 minut.

Traťový úsek

Část trasy soutěže mezi časovými kontrolami, která není využita pro zkoušky pravidelnosti nebo uzavřené parkoviště. Průměrná rychlost pro danou sekci uvedená v hlavičce každé stránky itineráře (roadbooku) má pouze informativní charakter. Je vypočítána na základě celkové vzdálenosti a času, který může posádka na tuto sekci využít. Dodržování průměrné rychlosti je kontrolováno a hodnoceno pouze na trati RS!

Start testu

Posádky startují do zkoušek pravidelnosti v pořadí, v jakém přijedou na stanoviště START, označené dobře viditelným panelem s černým praporkem v červeném poli. Startovní procedura v rámci Czech New Energies Rallye bude v roce 2019 bezobslužná – bez časoměřiče a hodin. Posádka může do zkoušky odstartovat kdykoliv podle vlastního uvážení, ale vždy to musí být v celou minutu dle oficiálního času soutěže!

Příklad: První posádka přijede na stanoviště START v čase 8:43:50. Jelikož do celé minuty zbývá pouhých deset sekund, rozhodne se počkat a odstartovat do zkoušky až v následující minutě, to znamená v 8:45:00. Jakmile po trati ujede aspoň 100 metrů, pro GPS jednotky je to signál k pokračování měření. Pozor! Čas se neměří od okamžiku uvedení vozidla do pohybu, ale vždy od začátku dané minuty, to znamená výše zmíněného startovního času 8:45:00. Když tedy posádka vyrazí na trať měřené zkoušky v 8:45:02 a dál pokračuje v jízdě, musí počítat s tím, že časomíra běží od nuly (tzn. celé minuty). Mezitím přijely ke startu další posádky, které nesmí své startovní časy zbytečně odkládat a startovat postupně v minutových intervalech, tedy v 8:46:00, 8:47:00, 8:48:00, atd.

Zkouška pravidelnosti

Pro jednotlivé RS jsou stanoveny odlišné rychlostní průměry, které se můžou na trase několikrát změnit. Přesná místa, kde dochází ke změně průměru, jsou označena v jízdním výkazu. Průměr je nastavený podle charakteru trati nebo jiných místních podmínek. Posádky můžou pro měření průměrné rychlosti používat měřící zařízení nainstalované ve vozidle, libovolné mobilní aplikace (například pořadatelem osvědčený Rabbit Rally – Android, iOS; nebo Rally Tripmeter – Android, iOS), případně zvolit jakýkoliv vlastní systém výpočtu.

Systém měření a výpočtu ideálního času na trase RS je vysvětlen následujícím schématem a ukázkou itineráře:

 

 

Uzavřené parkoviště – Parc fermé

Posádky elektromobilů, přihlášené do hodnocení FIA mistrovství, musí během soutěže dodržovat pravidla uzavřeného parkoviště. Vymezený prostor je střežený pořadatelem a posádka do něj musí odevzdat své vozidlo podle itineráře a časového harmonogramu na konci každé etapy nebo v jejím průběhu. Parc fermé (PF) je v drtivé většině případů místem, kde probíhá nabíjení elektromobilů. Opravy a jiné práce na autě, které nesouvisí s nabíjením, nejsou povoleny. Vstup do PF je posádce umožněn časoměřičem nejdříve 15 minut před časem odjezdu na trať (ideálním časem v časové kontrole), po příjezdu musí posádka oblast PF opustit nejpozději do 15 minut.

Nabíjení elektromobilů

Posádka může během soutěže nabíjet svůj elektromobil pouze na místech určených pořadatelem. V rámci 8. Czech New Energies Rallye 2019 je to vždy v uzavřeném parkovišti po technické přejímce v době před oficiálním startem soutěže v Táboře a rakouském Rainbachu im Mühlkreis, mezi jednotlivými etapami (přes noc) a také po úvodních sekcích druhé a třetí etapy.

Výjimku tvoří první etapa, kde na trase z míst startů do TC 2 v Českých Budějovicích můžou posádky nabíjet na veřejných rychlodobíjecích stanicích (většinou s výkonem 50 kW) kdekoliv na trase, avšak pouze tam, kde jim bude povoleno odchýlit se od předepsaného itineráře – na území měst Písek a České Budějovice. Žádáme všechny posádky, aby braly maximální ohled na další soutěžící a nabily pouze tolik energie, kolik budou potřebovat (samozřejmě s rezervou) ke zdolání zbytku etapy. V opačném případě lze jejich chování považovat za nesportovní.

Kalibrační úsek

Část trasy první etapy, na které si může soutěžní posádka ještě před RS 1 podle referenční hodnoty naměřené organizátorem nastavit své zařízení určené k měření ujeté vzdálenosti. Podle hodnot získaných na kalibračním úseku pořadatel s maximální precizností zpracovává itinerář celé soutěže. Za cílem označeného úseku je posádce dovoleno vrátit se zpět na start a nastavené hodnoty kalibrace si zkontrolovat.

0,000 – 5,012 km


Autorem příručky pro účastníky Czech New Energies Rallye je ředitel soutěže Pavel Kacerovský.

ČK motorsport & ÚAMK South Bohemia Rally Club © 2019